Okno Informace o stránce

(Přesměrování z Page Info window)

Okno Informace o stránce poskytuje podrobné informace o stránce, na které se zrovna nacházíte a umožňuje změnit různá oprávnění pro daný server. Okno Informace o stránce vyvoláte následujícím způsobem: Klikněte pravým tlačítkemPodržte klávesu Control a klikněte do prázdného místa webové stránky a z místní nabídky zvolíte Zobrazit informace o stránce.

Také ho lze vyvolat následovně:

 1. Klikněte na tlačítko Site Info button v levé části adresního řádku.
 2. Klikněte na šipku v pravé části Kontrolního centra.

kontrolni-centrum1

 1. Klikněte na tlačítko Další informace.
  kontrolni-centrum2
 1. Klikněte na zámek Gray padlock - Firefox 70 v levé části adresního řádku. Otevřou se informace o daném serveru.
 2. V nich po pravé straně klikněte na šipku.
  informace-o-serveru1-fx71
 3. Klikněte na tlačítko Další informace.

Okno Informace o stránce je rozděleno do několika sekcí, které jsou popsány níže.

Obecné

informace-o-strance-win1-fx78
Sekce Obecné obsahuje základní informace o stránce jako je její titulek, typ obsahu a velikost, jakož i informace techničtějšího rázu získané ze zdrojového kódu stránky.

 • Název stránky: Uvádí titulek zobrazené stránky.
 • Adresa: Uvádí URL zobrazené stránky.
 • Typ: Uvádí typ obsahu (MIME typ) zobrazené stránky. Typ je určen webovým serverem.
 • Režim vykreslování: Uvádí, zda webová stránka odpovídá standardům (Režim platných standardů) nebo zda Firefox musí zobrazit stránku způsobem, který je kompatibilní s nestandardním kódem (Režim zpětné kompatibility).
 • Znaková sada textu: Uvádí, jakou znakovou sadu (kódování znaků) stránka používá. Znakovou sadu lze změnit v nabídce Zobrazení.
 • Velikost: Uvádí velikost stránky v kilobajtech (a bajtech).
 • Změněno: Uvádí datum a čas, kdy byla stránka naposledy změněna.

Meta

V tomto seznamu jsou uvedeny značky meta nacházející se ve zdrojovém kódu stránky. Mohou obsahovat specifikaci typu souboru, použitou znakovou sadu, autora stránky, klíčová slova a jiné metainformace.

Média

informace-o-strance-win2-fx78 Sekce Média zobrazuje adresy a typy všech obrázků (včetně obrázků na pozadí) a vloženého obsahu (včetně zvuku a videa), které se načítají spolu se stránkou. Když kliknete na libovolnou položku, zobrazí se o ní podrobné informace:

 • Adresa: URL zvolené položky.
 • Typ: Typ souboru zvolené položky.
 • Velikost: Velikost zvolené položky v kilobajtech (a bajtech).
 • Rozměry: Rozměry zvolené položky na obrazovce (v pixelech).
 • Přidružený text: Alternativní text, který se zobrazí místo obrázku, pokud není načten.

Libovolnou položku můžete uložit na disk kliknutím na tlačítko Uložit jako....

Blokovat obrázky ze serveru

Zaškrtnutím této volby zamezíte automatickému načítání obrázků z uvedené domény.

Oprávnění

informace-o-strance-win4-fx64informace-o-strance-win4-fx64informace-o-strance-win4-fx64informace-o-strance-win3-fx78
Sekce Oprávnění vám umožňuje přenastavit předvolby vztahující se k doméně uvedené za textem Oprávnění pro server. Po zrušení zaškrtnutí volby Použít výchozí máte možnost povolit či zakázat stránce příslušnou akci.

Používat zařízení pro virtuální realitu

Určuje, zda uvedená doména smí používat vaši připojenou náhlavní soupravu pro virtuální realitu. Týká se to webů, které nabízí imerzivní zážitky, jako např. 360° videa a hry. Možnosti nastavení jsou Vždy se zeptat, Povolit, nebo Blokovat. Více se dozvíte v článku Informace o oprávnění využívat WebXR.

Přistupovat k informacím o vaší poloze

Určuje, zda Firefox smí pomocí prohlížení se znalostí polohy prozradit uvedené doméně informaci o tom, kde se nalézáte.

Automaticky přehrávat zvuky

Určuje, zda uvedená doména smí automaticky přehrávat média. Bližší informace naleznete v článku Povolení či blokování automatického přehrávání médií ve Firefoxu.

Automaticky přehrávat média

Určuje, zda uvedená doména smí automaticky přehrávat zvuková a obrazová média. Bližší informace naleznete v článku Povolení či blokování automatického přehrávání médií ve Firefoxu.

Instalovat doplňky

Určuje, zda uvedená doména smí zobrazit dialog na instalaci rozšíření či motivu vzhledu. Udělit nebo odebrat povolení jednotlivým serverům instalovat doplňky lze v nastavení Firefoxu v sekci Soukromí a zabezpečení a podsekci Oprávnění.

Načítat obrázky

Určuje, zda uvedená doména smí automaticky načítat obrázky.

Otevírat vyskakovací okna

Určuje, zda uvedená doména smí zobrazovat vyskakovací okna. V článku Blokování vyskakovacích oken se dozvíte, jak jednotlivým serverům udělit a odebrat povolení zobrazovat vyskakovací okna.

Přepsat klávesové zkratky

Určuje, zda uvedená doména smí nahrazovat zabudované klávesové zkratky; např. klávesám Ctrl + Bcommand + B přiřadit příkaz Tučné písmo namísto otevření záložek v postranní liště. Pozor: Nastavení tohoto oprávnění na Blokovat aktuálně zakáže použití klávesy Delete a způsobí, že bude klávesa Backspace fungovat jako tlačítko Zpět i ve formulářích a editorech.

Spouštět Adobe Flash

Určuje, zda by se doména měla před spuštěním zásuvného modulu Adobe Flash Vždy zeptat, automaticky ho Povolit nebo naopak Blokovat. V článku Proč musím pro aktivaci zásuvného modulu kliknout? se dozvíte, jak se tato oprávnění nastavují pro konkrétní servey.

Zobrazovat oznámení

Určuje, zda uvedená doména smí posílat webová oznámení.

Ukládat cookies

Určuje, zda uvedená doména smí ukládat cookies. V článcích Webové stránky hlásí blokování cookies. Jak je odblokovat? a Blokování cookies se dozvíte, jak jednotlivým serverům udělit a odebrat povolení ukládat cookies.

Sdílet obrazovku

Weby mohou požádat o vaše svolení sdílet vaši obrazovku. Možnosti nastavení jsou Vždy se zeptat nebo Blokovat. Bližší informace naleznete v článku Sdílení obrazovky ve Firefoxu.

Ukládat data natrvalo

Určuje, zda si uvedená doména smí ukládat data do vašeho počítače pro pozdější použití. Firefox uchovává data ze stránek v trvalém úložišti až do doby, dokud je nevymažete. Více se dozvíte v článku Správa nastavení místního webového úložiště.

Přepnout na tento panel

Určuje, zda uvedená doména smí přesunout pozornost na vlastní panel. Lze nastavit na Vždy se zeptat nebo Povolit.

Používat kameru

Určuje, zda uvedená doména smí používat vaši kameru. To se týká stránek, které jsou způsobilé pořídit video či fotografii, jako jsou např. stránky poskytující videohovory (videochat). Možnosti nastavení jsou Vždy se zeptat, Povolit a Blokovat.

Používat mikrofón

Určuje, zda uvedená doména smí používat váš mikrofón. To se týká stránek, které jsou způsobilé pořídit zvuk, jako jsou např. stránky poskytující konferenční hovory. Možnosti nastavení jsou Vždy se zeptat, Povolit a Blokovat.

Zabezpečení

informace-o-strance-win4-fx78

Identita webového serveru

 • Webový server: Uvádí seznam domén stránky.
 • Vlastník: Uvádí vlastníka stránky, může-li být identita stránky ověřena.
 • Ověřil: Uvádí autoritu, která serveru vydala bezpečnostní certifikát (pokud nějaký používá). Pro zobrazení certifikátu klikněte na tlačítko Zobrazit certifikát.

Soukromí a historie

 • Navštívil jsem už někdy tento server?: Uvádí, zda jste server již dříve navštívili, a případně kolikrát.

 • Má tento server na mém počítači uložena nějaká data?: Uvádí, zda má daný web uložena cookies nebo jiná data stránek. Klikněte na tlačítko Vymazat cookies a uložená data pro zobrazení nebo vymazání uložených dat, pokud nějaká jsou.
 • Mám pro tento server uložená hesla?: Uvádí, zda máte pro daný web uloženy přihlašovací údaje. Tlačítko Zobrazit uložená hesla umožňuje tyto údaje zobrazit.

Technické detaily

Zde je uvedeno, zda je spojení se serverem šifrováno, a pokud ano, tak je uveden typ či síla šifrování.


Sdílejte tento čláánek: https://mzl.la/2LfrxcY

Byl tento článek srozumitelný?

Počkejte prosím...

S napsáním tohoto článku pomohli tihle úžasní lidé:

Illustration of hands

Zapojte se

Rozvíjejte a sdílejte své znalosti s ostatními. Odpovídejte na otázky a vylepšujte naše články nápovědy.

Zjistit více