Okno Informace o stránce

(Přesměrování z Page Info window)

Okno Informace o stránce poskytuje podrobné informace o stránce, na které se zrovna nacházíte a umožňuje změnit různá oprávnění pro daný server. Okno Informace o stránce vyvoláte následujícím způsobem:

 1. Klepněte na tlačítko Site Info button v levé části adresního řádku, čímž otevřete kontrolní centrum.
 2. Klepněte na šipku v pravé části Kontrolního centra.
  kontrolni-centrum1
 3. Klepněte na tlačítko Další informace.
  kontrolni-centrum2

Okno Informace o stránce je rozděleno do několika sekcí, které jsou popsány níže.

Obecné

informace-o-strance-win1-fx39
Sekce Obecné obsahuje základní informace o stránce jako je její titulek, typ obsahu a velikost, jakož i informace techničtějšího rázu získané ze zdrojového kódu stránky.

Titulek stránky

 • URL: Uvádí adresu zobrazené stránky.
 • Typ: Uvádí typ obsahu (MIME typ) zobrazené stránky. Typ je určen webovým serverem.
 • Režim vykreslování: Uvádí, zda webová stránka odpovídá standardům (Režim platných standardů) nebo zda Firefox musí zobrazit stránku způsobem, který je kompatibilní s nestandardním kódem (Režim zpětné kompatibility).
 • Znaková sada textu: Uvádí, jakou znakovou sadu (kódování znaků) stránka používá. Znakovou sadu lze změnit v nabídce Zobrazení.
 • Velikost: Uvádí velikost stránky v kilobajtech (a bajtech).
 • Změněno: Uvádí datum a čas, kdy byla stránka naposledy změněna.

Meta značky

V tomto seznamu jsou uvedeny značky meta nacházející se ve zdrojovém kódu stránky. Mohou obsahovat specifikaci typu souboru, použitou znakovou sadu, autora stránky, klíčová slova a jiné metainformace.

Média

informace-o-strance-win2
Sekce Média zobrazuje adresy a typy všech obrázků (včetně obrázků na pozadí) a vloženého obsahu (včetně zvuku a videa), které se načítají spolu se stránkou. Když klepnete na libovolnou položku, zobrazí se o ní podrobné informace:

 • Adresa: URL zvolené položky.
 • Typ: Typ souboru zvolené položky.
 • Velikost: Velikost zvolené položky v kilobajtech (a bajtech).
 • Rozměry: Rozměry zvolené položky na obrazovce (v pixelech).
 • Přidružený text: Alternativní text, který se zobrazí místo obrázku, pokud není načten.

Libovolnou položku můžete uložit na disk klepnutím na tlačítko Uložit jako....

Blokovat obrázky z domény

Zaškrtnutím této volby zamezíte automatickému načítání obrázků z uvedené domény.

Kanály

informace-o-strance-win3

Sekce Kanály obsahuje seznam URL a typy kanálů asociovaných se stránkou. Pro přihlášení ke konkrétnímu kanálu klepněte v seznamu na jeho tlačítko Odebírat nebo na uvedené URL.
Poznámka: Pokud stránka žádné kanály nenabízí, pak se tato sekce nezobrazuje.

Oprávnění

informace-o-strance-win4-fx44 Sekce PovoleníOprávnění vám umožňuje přenastavit předvolby vztahující se k doméně uvedené za textem PovoleníOprávnění pro server. Po zrušení zaškrtnutí volby Použít výchozí máte možnost povolit či zakázat stránce příslušnou akci.

Spouštět zásuvné moduly

7. března 2017, kdy byla vydána verze Firefoxu 52, ukončila Mozilla podporu všech zásuvných modulů NPAPI s výjimkou Adobe Flashe. Podrobnosti naleznete v tomto dokumentu a v tomto článku.

Počínaje verzí Firefoxu 52 byla ukončena podpora všech zásuvných modulů NPAPI s výjimkou Adobe Flashe. Podrobnosti naleznete v tomto dokumentu a v tomto článku.

Uvádí nainstalované zásuvné moduly a určuje, zda má doména načítání každého zásuvného modulu povolena, zakázána nebo zda se má vždy zeptat. Článek Proč musím pro aktivaci zásuvného modulu klepnout myší? vysvětluje, jak se tato oprávnění nastaví pro konkrétní stránku.

Prozradit polohu

Určuje, zda Firefox smí pomocí prohlížení se znalostí polohy prozradit uvedené doméně informaci o tom, kde se nalézáte.

Instalovat doplňky

Určuje, zda uvedená doména smí zobrazit dialog na instalaci rozšíření či motivu vzhledu. V článku Nastavení Firefoxu – sekce Zabezpečení se dozvíte, jak jednotlivým serverům udělit a odebrat povolení instalovat doplňky.

Načítat obrázky

Určuje, zda uvedená doména smí automaticky načítat obrázky.

Spravovat offline úložiště

Určuje, zda uvedená doména smí ukládat offline obsah.

Otevírat vyskakovací okna

Určuje, zda uvedená doména smí zobrazovat vyskakovací okna. V článku Nastavení Firefoxu – sekce Obsah se dozvíte, jak jednotlivým serverům udělit a odebrat povolení zobrazovat vyskakovací okna.

Dostávat oznámení

Určuje, zda uvedená doména smí posílat webová oznámení.

Ukládat cookies

Určuje, zda uvedená doména smí ukládat cookies. V článku Nastavení Firefoxu – sekce Soukromí se dozvíte, jak jednotlivým serverům udělit a odebrat povolení ukládat cookies.

Sdílet obrazovku

Weby mohou požádat o vaše svolení sdílet vaši obrazovku. Možnosti nastavení jsou Vždy se zeptat nebo Blokovat. Bližší informace naleznete v článku Sdílení obrazovky ve Firefoxu.

Používat kameru

Určuje, zda uvedená doména smí používat vaši kameru. To se týká stránek, které jsou způsobilé pořídit video či fotografii, jako jsou např. stránky poskytující videohovory (videochat). Možnosti nastavení jsou Vždy se zeptat, Povolit a Blokovat.

Používat mikrofón

Určuje, zda uvedená doména smí používat váš mikrofón. To se týká stránek, které jsou způsobilé pořídit zvuk, jako jsou např. stránky poskytující konferenční hovory. Možnosti nastavení jsou Vždy se zeptat, Povolit a Blokovat.

Bezpečnost

informace-o-strance-win5-fx41

Identita webového serveru

 • Webový server: Uvádí seznam domén stránky.
 • Vlastník: Uvádí vlastníka stránky, může-li být identita stránky ověřena.
 • Ověřeno: Uvádí autoritu, která serveru vydala bezpečnostní certifikát (pokud nějaký používá). Pro zobrazení certifikátu klepněte na tlačítko Zobrazit certifikát.

Soukromí a historie

 • Navštívil jsem už někdy tento server?: Uvádí, zda jste server již dříve navštívili, a případně kolikrát.
 • Má tento server uložené cookies na mém počítači?: Uvádí, zda server v počítači uchovává cookies. Tlačítko Zobrazit cookies umožňuje tato cookies zobrazit.
 • Mám pro tento server uložená hesla?: Uvádí, zda máte pro nějakou stránku tohoto serveru uloženy přihlašovací údaje. Tlačítko Zobrazit uložená hesla umožňuje tyto údaje zobrazit.

Technické detaily

Zde je uvedeno, zda je spojení se serverem šifrováno, a pokud ano, tak je uveden typ či síla šifrování.

Byl tento článek srozumitelný? Počkejte prosím...

Tito lidé pomohli se sepsáním tohoto článku: Pavel Cvrček, soucet, Michal Stanke, Martin Strolený. Také můžete pomoci - přečtěte si jak.