Zobrazení informací o serveru

Firefox Firefox Poslední aktualizace: 07/28/2021 50% uživatelů považuje toto za užitečné

V Informacích o serveru se uvádějí informace o bezpečnosti spojení a identitě serveru, a rovněž zde máte možnost změnit oprávnění pro daný web, pokud jste mu nějakou činnost zakázali či povolili.

Zabezpečení spojení

Ikonka zámku Fx70GreyPadlockFx89Padlock v adresním řádku značí, zda je spojení se serverem plně zabezpečené. Přejete-li si podrobnější informace, klikněte na ni a zobrazí se informace o daném serveru. V horní částiZde se nachází údaj, zda je aktuální spojení klasifikováno jako zabezpečené.

informace-o-serveru1-fx71informace-o-serveru1-fx87informace-o-serveru1-fx90

Kliknutím na šipku vpravo se zobrazí informace o zabezpečení spojení s daným serverem, kde mohou být uvedeny další údaje, jako vydavatel certifikátu pro zabezpečené spojení a – pokud je tato informace zpřístupněna – vlastník serveru, nebo kde můžete zakázat blokování nezabezpečeného obsahu na stránce. Také se zde nachází tlačítko Více informací, po jehož kliknutí se otevře dialogové okno Informace o stránce v sekci Zabezpečení.

Více se o zabezpečení spojení dozvíte v článku Jak poznám, zdali je spojení se serverem zabezpečené? O funkci blokování obsahu pojednává článek Blokování smíšeného obsahu ve Firefoxu.

Poznámka: Pokud jste webu udělili nějaká zvláštní oprávnění, bude se v adresním řádku nacházet také ikona Oprávnění Fx87PermissionsIconFx89PermissionsIcon. Kliknutím na ni si daná oprávnění můžete prohlédnout a také je změnit. Jestliže ikona Oprávnění zobrazena není nebo chcete-li danému webu změnit nějaké jiné oprávnění, můžete otevřít okno Informace o stránce, kde v sekci Oprávnění naleznete seznam všech dostupných oprávnění pro daný server. Bližší informace naleznete v článku Site Permission panel.

Oprávnění

Sekce Oprávnění uvádí všechna zvláštní oprávnění, která jste v minulosti webu udělili a umožňuje vám je okamžitě změnit.

informace-o-serveru2-fx71

Chcete-li danému webu změnit nějaké jiné oprávnění, klikněte na šipku vpravo a pak klikněte na tlačítko Další informace. Otevře se okno Informace o stránce, které obsahuje sekci se všemi dostupnými oprávněními.

Byl tento článek srozumitelný?

Počkejte prosím...

S napsáním tohoto článku pomohli tihle úžasní lidé:

Illustration of hands

Zapojte se

Rozvíjejte a sdílejte své znalosti s ostatními. Odpovídejte na dotazy a vylepšujte naše články nápovědy.

Zjistit více