Zobrazení informací o serveru

Informace o serveru se zobrazí po kliknutí na zámek Fx70GreyPadlock nacházející se po levé straně adresního řádku. (Na hlášeních o chybě zabezpečeného spojení a o problému s certifikátem se místo zámku zobrazuje ikonka Site Info button.) Uvádějí se zde informace o bezpečnosti spojení a identitě serveru, a rovněž zde máte možnost změnit oprávnění pro daný web, pokud jste mu nějakou činnost zakázali či povolili.

Zabezpečení spojení

Když navštívíte nějakou stránku, ikonka zámku v adresním řádku bude obvykle značit, že je spojení se serverem plně zabezpečené. Chcete-li se o zabezpečení spojení dozvědět více, klikněte na zámek Fx70GreyPadlock a zobrazí se informace o daném serveru. V horní části se nachází údaj, zda je aktuální spojení klasifikováno jako zabezpečené.

informace-o-serveru1-fx71informace-o-serveru1-fx87

Chcete-li znát vydavatele certifikátu pro zabezpečené spojení a – pokud je tato informace dostupná – vlastníka serveru, nebo chcete-li zakázat blokování nezabezpečeného obsahu na stránce, klikněte na šipku vpravo.

Více se o zabezpečení spojení dozvíte v článku Jak poznám, zdali je spojení se serverem zabezpečené? O funkci blokování obsahu pojednává článek Blokování smíšeného obsahu ve Firefoxu.

Oprávnění

Sekce Oprávnění uvádí všechna zvláštní oprávnění, která jste v minulosti webu udělili a umožňuje vám je okamžitě změnit.

informace-o-serveru2-fx71

Chcete-li danému webu změnit nějaké jiné oprávnění, klikněte na šipku vpravo a pak klikněte na tlačítko Další informace. Otevře se okno Informace o stránce, které obsahuje sekci se všemi dostupnými oprávněními.

Pokud jste webu udělili nějaká zvláštní oprávnění, zobrazí se v adresním řádku ikona Oprávnění Fx87PermissionsIcon. Kliknutím na ni si daná oprávnění můžete prohlédnout a také je okamžitě změnit.

Fx87addressBar-Permissions

Chcete-li danému webu změnit nějaké jiné oprávnění, klikněte v adresním řádku na zámek Fx70GreyPadlock, v informacích o daném serveru pak na šipku vpravo a nakonec na tlačítko Další informace. Otevře se okno Informace o stránce, které obsahuje sekci se všemi dostupnými oprávněními.

Byl tento článek srozumitelný?

Počkejte prosím...

S napsáním tohoto článku pomohli tihle úžasní lidé:

Illustration of hands

Zapojte se

Rozvíjejte a sdílejte své znalosti s ostatními. Odpovídejte na otázky a vylepšujte naše články nápovědy.

Zjistit více