Jak spravovat oprávnění používat kameru a mikrofon pomocí Firefoxu

V aplikaci Firefox můžete webovým stránkám povolit nebo zakázat přístup k některé z kamer a mikrofonů vašeho zařízení. Udělit nebo neudělit oprávnění používat kameru a mikrofon lze několika způsoby v závislosti na zařízení, které používáte. Tento článek popisuje jednotlivé způsoby.

Použití dotazu na povolení aktuálnímu webu přistupovat ke kameře a mikrofonu

Jak na to:

 1. Spusťte Firefox a přejděte na požadovanou stránku.
 2. Zobrazí se dotaz, zda chcete s tímto webem sdílet fotoaparát a mikrofon vašeho zařízení.
  dotaz-mikrofon-fx90
 3. Zaškrtněte políčko Zapamatovat si toto rozhodnutí, jestliže chcete, aby si Firefox vaši volbu pro tento web zapamatoval a v budoucnu aby byla používána jako výchozí.
 4. Jestliže chcete tato zařízení se stránkou sdílet, klikněte na tlačítko Povolit.
 5. Jestliže nechcete tato zařízení se stránkou sdílet, klikněte na tlačítko Blokovat.
 1. Spusťte Firefox a přejděte na požadovanou stránku.
 2. Zobrazí se dotaz, zda chcete s tímto webem sdílet fotoaparát a mikrofon vašeho zařízení. V příslušných rozbalovacích seznamech bude vybrána výchozí kamera a mikrofon vašeho zařízení.
  dotaz-mikrofondotaz-mikrofon-fx90
 3. V případě potřeby vyberte jinou kameru a/nebo mikrofon.
 4. Zaškrtněte políčko Zapamatovat si toto rozhodnutí, jestliže chcete, aby si Firefox vaši volbu pro tento web zapamatoval a aby byla v budoucnu používána jako výchozí.
 5. Jestliže chcete tato zařízení se stránkou sdílet, klikněte na tlačítko Povolit.
 6. Jestliže nechcete tato zařízení se stránkou sdílet, klikněte na tlačítko Nepovolit.
Upozorňujeme, že při blokování přístupu ke kameře a mikrofonu nemusí být možné používat určité funkce nebo celkově stránku.

Použití nastavení Firefoxu ke změně oprávnění přístupu ke kameře a mikrofonu

Změna oprávnění pro kameru

 1. Na liště nabídek v horní části aplikace klikněte na Firefox a zvolte Předvolby.Klikněte na tlačítko nabídky Fx89menuButton a zvolte Nastavení.
 2. Přejděte do sekce Soukromí a zabezpečení.
 3. Najděte podsekci Oprávnění.
 4. Na řádku Kamera klikněte na tlačítko Nastavení….
  Firefox zobrazí servery, které mají nastavené oprávnění (povolit nebo blokovat).
  opravneni-kamera
 5. Najděte v seznamu požadovaný server a změňte mu oprávnění. Také ho můžete ze seznamu odstranit, a to tak, že ho označíte a kliknete na tlačítko Odebrat server.
 6. Zaškrtněte volbu Blokovat nové žádosti o přístup k vaší kameře, jestliže už žádnému jinému webu nechcete udělovat přístup k vaší kameře.
 7. Klikněte na tlačítko Uložit změny.

Změna oprávnění pro mikrofon

 1. Na liště nabídek v horní části aplikace klikněte na Firefox a zvolte Předvolby.Klikněte na tlačítko nabídky Fx89menuButton a zvolte Nastavení.
 2. Přejděte do sekce Soukromí a zabezpečení.
 3. Najděte podsekci Oprávnění.
 4. Na řádku Mikrofon klikněte na tlačítko Nastavení….
  Firefox zobrazí servery, které mají nastavené oprávnění (povolit nebo blokovat).
 5. Najděte v seznamu požadovaný server a změňte mu oprávnění. Také ho můžete ze seznamu odstranit, a to tak, že ho označíte a kliknete na tlačítko Odebrat server.
 6. Zaškrtněte volbu Blokovat nové žádosti o přístup k vašemu mikrofonu, jestliže už žádnému jinému webu nechcete udělovat přístup k vašemu mikrofonu.
 7. Klikněte na tlačítko Uložit změny.

Použití adresního řádku ke zrušení udělených oprávnění aktuálnímu webu přistupovat ke kameře či mikrofonu

 1. Klikněte na zámek Fx70GreyPadlockikonku oprávnění Fx87PermissionsIcon nacházející se v levé části adresního řádku.
  informace-o-serveru21-fx78opravneni-serveru-mikrofon
 2. Klikněte na X vedle textu Povoleno, Dočasně povoleno, Blokováno či Dočasně blokováno. Tím zrušíte udělené oprávnění a při příští návštěvě aktuálního webu vás Firefox opět požádá o udělení oprávnění.

Použití okna Informace o stránce ke změně oprávnění přístupu ke kameře a mikrofonu

Jestliže vás stránka nepožádá o udělení povolení, můžete otevřít okno Informace o stránce pro její server v sekci Oprávnění a zde upravit oprávnění Používat kameru a Používat mikrofon.

Jedním ze způsobů, jak otevřít okno Informace o stránce, je použít na dané stránce klávesovou zkratku Ctrl + Icommand + I; další způsoby naleznete v článku Okno Informace o stránce. V okně Informace o stránce pak přejděte do sekce Oprávnění:

Fx95PageInfoPermissions-microphone

Pro změnu nastavení oprávnění zrušte zaškrtnutí políčka Použít výchozí a poté vyberte možnost Povolit nebo Blokovat.

Použití nastavení vašeho zařízení s Androidem ke změně oprávnění přístupu ke kameře a mikrofonu

Pokud jste zakázali přístup k fotoaparátu nebo mikrofonu, můžete ho povolit pomocí nabídky vašeho zařízení Nastavení > Aplikace. Odtud můžete z podnabídky Oprávnění udělit aplikaci Firefox oprávnění přistupovat k fotoaparátu a mikrofonu.

Použití nastavení vašeho zařízení s iOS ke změně oprávnění přístupu ke kameře a mikrofonu

Pokud jste zakázali přístup k fotoaparátu nebo mikrofonu, můžete ho povolit pomocí nabídky vašeho zařízení Nastavení > Soukromí.

Byl tento článek srozumitelný?

Počkejte prosím...

S napsáním tohoto článku pomohli tihle úžasní lidé:

Illustration of hands

Zapojte se

Rozvíjejte a sdílejte své znalosti s ostatními. Odpovídejte na dotazy a vylepšujte naše články nápovědy.

Zjistit více