ابحث في الدعم

Avoid support scams. We will never ask you to call or text a phone number or share personal information. Please report suspicious activity using the “Report Abuse” option.

Learn More

Website (TweetDeck) JavaScript Broken in FFDev Ed. v40, no normal solutions solve problem

  • 1 (رد واحد)
  • 1 has this problem
  • 10 views
  • آخر ردّ كتبه John99

more options

I've been extremely frustrated the last few days, as since the day I updated to FF40 I've had problems with the Twitter web app, TweetDeck. There are errors in the site which may or may not be caused by something on their end or an updated feature on FF40's end.

Basically, there are some JS functions that are being called that aren't working. There's also a warning that appears several times that SHA-1 isn't the best encryption.

Here are the errors I get in the console:

JQMIGRATE: Logging is active default.0712cf5a58.js:5:12874 e.after/<@https://ton.twimg.com/tweetdeck-web/web/scripts/swift/app/main.084897b117.js:1:7818 e.after/<@https://ton.twimg.com/tweetdeck-web/web/scripts/swift/app/main.084897b117.js:1:7818 e.after/<@https://ton.twimg.com/tweetdeck-web/web/scripts/swift/app/main.084897b117.js:1:7818 e.after/<@https://ton.twimg.com/tweetdeck-web/web/scripts/swift/app/main.084897b117.js:1:7818 e.after/<@https://ton.twimg.com/tweetdeck-web/web/scripts/swift/app/main.084897b117.js:1:7818 e.before/<@https://ton.twimg.com/tweetdeck-web/web/scripts/swift/app/main.084897b117.js:1:7702 e.after/<@https://ton.twimg.com/tweetdeck-web/web/scripts/swift/app/main.084897b117.js:1:7818 e.after/<@https://ton.twimg.com/tweetdeck-web/web/scripts/swift/app/main.084897b117.js:1:7818 e.after/<@https://ton.twimg.com/tweetdeck-web/web/scripts/swift/app/main.084897b117.js:1:7818 e.after/<@https://ton.twimg.com/tweetdeck-web/web/scripts/swift/app/main.084897b117.js:1:7818 e.after/<@https://ton.twimg.com/tweetdeck-web/web/scripts/swift/app/main.084897b117.js:1:7818 e.after/<@https://ton.twimg.com/tweetdeck-web/web/scripts/swift/app/main.084897b117.js:1:7818 e.before/<@https://ton.twimg.com/tweetdeck-web/web/scripts/swift/app/main.084897b117.js:1:7702 e.after/<@https://ton.twimg.com/tweetdeck-web/web/scripts/swift/app/main.084897b117.js:1:7818 e.after/<@https://ton.twimg.com/tweetdeck-web/web/scripts/swift/app/main.084897b117.js:1:7818 e.before/<@https://ton.twimg.com/tweetdeck-web/web/scripts/swift/app/main.084897b117.js:1:7702 e.after/<@https://ton.twimg.com/tweetdeck-web/web/scripts/swift/app/main.084897b117.js:1:7818 e.after/<@https://ton.twimg.com/tweetdeck-web/web/scripts/swift/app/main.084897b117.js:1:7818 c/<@https://ton.twimg.com/tweetdeck-web/web/scripts/swift/app/main.084897b117.js:1:14483 .each@https://ton.twimg.com/tweetdeck-web/web/scripts/default.0712cf5a58.js:3:4500 et.prototype.each@https://ton.twimg.com/tweetdeck-web/web/scripts/default.0712cf5a58.js:3:2435 c@https://ton.twimg.com/tweetdeck-web/web/scripts/swift/app/main.084897b117.js:1:14436 e/this.attachChild@https://ton.twimg.com/tweetdeck-web/web/scripts/swift/app/main.084897b117.js:9:24810 e/<@https://ton.twimg.com/tweetdeck-web/web/scripts/swift/app/main.084897b117.js:19:22856 e.after/<@https://ton.twimg.com/tweetdeck-web/web/scripts/swift/app/main.084897b117.js:1:7861 e.before/<@https://ton.twimg.com/tweetdeck-web/web/scripts/swift/app/main.084897b117.js:1:7702 c/<@https://ton.twimg.com/tweetdeck-web/web/scripts/swift/app/main.084897b117.js:1:14483 .each@https://ton.twimg.com/tweetdeck-web/web/scripts/default.0712cf5a58.js:3:4500 et.prototype.each@https://ton.twimg.com/tweetdeck-web/web/scripts/default.0712cf5a58.js:3:2435 c@https://ton.twimg.com/tweetdeck-web/web/scripts/swift/app/main.084897b117.js:1:14436 e/this.initUI@https://ton.twimg.com/tweetdeck-web/web/scripts/swift/app/main.084897b117.js:20:3123 e/</<@https://ton.twimg.com/tweetdeck-web/web/scripts/swift/app/main.084897b117.js:20:3752 et.event.dispatch@https://ton.twimg.com/tweetdeck-web/web/scripts/default.0712cf5a58.js:4:6648 et.event.add/g.handle@https://ton.twimg.com/tweetdeck-web/web/scripts/default.0712cf5a58.js:4:3433 et.event.trigger@https://ton.twimg.com/tweetdeck-web/web/scripts/default.0712cf5a58.js:4:5799 e.event.trigger@https://ton.twimg.com/tweetdeck-web/web/scripts/default.0712cf5a58.js:5:19114 .trigger/<@https://ton.twimg.com/tweetdeck-web/web/scripts/default.0712cf5a58.js:4:11675 .each@https://ton.twimg.com/tweetdeck-web/web/scripts/default.0712cf5a58.js:3:4500 et.prototype.each@https://ton.twimg.com/tweetdeck-web/web/scripts/default.0712cf5a58.js:3:2435 .trigger@https://ton.twimg.com/tweetdeck-web/web/scripts/default.0712cf5a58.js:4:11654 TD.controller.init</C@https://ton.twimg.com/tweetdeck-web/web/scripts/default.0712cf5a58.js:19:6201 TD.util</<.fnPerformanceWrapper/<@https://ton.twimg.com/tweetdeck-web/web/scripts/default.0712cf5a58.js:7:26663 TD.controller.init</D@https://ton.twimg.com/tweetdeck-web/web/scripts/default.0712cf5a58.js:19:5179 t.Deferred.prototype._fire@https://ton.twimg.com/tweetdeck-web/web/scripts/default.0712cf5a58.js:7:32011 t.Deferred.prototype._fire/c@https://ton.twimg.com/tweetdeck-web/web/scripts/default.0712cf5a58.js:7:31888 t.Deferred.prototype._fire@https://ton.twimg.com/tweetdeck-web/web/scripts/default.0712cf5a58.js:7:32011 t.Deferred.prototype.addCallbacks@https://ton.twimg.com/tweetdeck-web/web/scripts/default.0712cf5a58.js:7:31641 t.Deferred.prototype.addBoth@https://ton.twimg.com/tweetdeck-web/web/scripts/default.0712cf5a58.js:7:30944 t.Deferred.prototype._fire@https://ton.twimg.com/tweetdeck-web/web/scripts/default.0712cf5a58.js:8:168 t.Deferred.prototype._fire/c@https://ton.twimg.com/tweetdeck-web/web/scripts/default.0712cf5a58.js:7:31888 t.Deferred.prototype._fire@https://ton.twimg.com/tweetdeck-web/web/scripts/default.0712cf5a58.js:7:32011 t.Deferred.prototype.addCallbacks@https://ton.twimg.com/tweetdeck-web/web/scripts/default.0712cf5a58.js:7:31641 t.Deferred.prototype.addBoth@https://ton.twimg.com/tweetdeck-web/web/scripts/default.0712cf5a58.js:7:30944 t.Deferred.prototype._fire@https://ton.twimg.com/tweetdeck-web/web/scripts/default.0712cf5a58.js:8:168 t.Deferred.prototype._fire/c@https://ton.twimg.com/tweetdeck-web/web/scripts/default.0712cf5a58.js:7:31888 t.Deferred.prototype._fire@https://ton.twimg.com/tweetdeck-web/web/scripts/default.0712cf5a58.js:7:32011 t.Deferred.prototype.addCallbacks@https://ton.twimg.com/tweetdeck-web/web/scripts/default.0712cf5a58.js:7:31641 t.Deferred.prototype.addBoth@https://ton.twimg.com/tweetdeck-web/web/scripts/default.0712cf5a58.js:7:30944 t.Deferred.prototype._fire@https://ton.twimg.com/tweetdeck-web/web/scripts/default.0712cf5a58.js:8:168 t.Deferred.prototype._fire/c@https://ton.twimg.com/tweetdeck-web/web/scripts/default.0712cf5a58.js:7:31888 t.Deferred.prototype._fire@https://ton.twimg.com/tweetdeck-web/web/scripts/default.0712cf5a58.js:7:32011 t.Deferred.prototype.addCallbacks@https://ton.twimg.com/tweetdeck-web/web/scripts/default.0712cf5a58.js:7:31641 t.Deferred.prototype.addBoth@https://ton.twimg.com/tweetdeck-web/web/scripts/default.0712cf5a58.js:7:30944 t.Deferred.prototype._fire@https://ton.twimg.com/tweetdeck-web/web/scripts/default.0712cf5a58.js:8:168 t.Deferred.prototype._fire/c@https://ton.twimg.com/tweetdeck-web/web/scripts/default.0712cf5a58.js:7:31888 t.Deferred.prototype._fire@https://ton.twimg.com/tweetdeck-web/web/scripts/default.0712cf5a58.js:7:32011 t.Deferred.prototype._resback@https://ton.twimg.com/tweetdeck-web/web/scripts/default.0712cf5a58.js:7:30340 t.Deferred.prototype.callback@https://ton.twimg.com/tweetdeck-web/web/scripts/default.0712cf5a58.js:7:30653 t.DeferredList.prototype._cbDeferred@https://ton.twimg.com/tweetdeck-web/web/scripts/default.0712cf5a58.js:8:960 t@https://ton.twimg.com/tweetdeck-web/web/scripts/default.0712cf5a58.js:6:7011 t.Deferred.prototype._fire@https://ton.twimg.com/tweetdeck-web/web/scripts/default.0712cf5a58.js:7:32011 t.Deferred.prototype._resback@https://ton.twimg.com/tweetdeck-web/web/scripts/default.0712cf5a58.js:7:30340 t.Deferred.prototype.callback@https://ton.twimg.com/tweetdeck-web/web/scripts/default.0712cf5a58.js:7:30653 e.makeThingScheduler/u/<@https://ton.twimg.com/tweetdeck-web/web/scripts/default.0712cf5a58.js:16:15542 t.Deferred.prototype._fire@https://ton.twimg.com/tweetdeck-web/web/scripts/default.0712cf5a58.js:7:32011 t.Deferred.prototype._fire/c@https://ton.twimg.com/tweetdeck-web/web/scripts/default.0712cf5a58.js:7:31888 t.Deferred.prototype._fire@https://ton.twimg.com/tweetdeck-web/web/scripts/default.0712cf5a58.js:7:32011 t.Deferred.prototype.addCallbacks@https://ton.twimg.com/tweetdeck-web/web/scripts/default.0712cf5a58.js:7:31641 t.Deferred.prototype.addBoth@https://ton.twimg.com/tweetdeck-web/web/scripts/default.0712cf5a58.js:7:30944 t.Deferred.prototype._fire@https://ton.twimg.com/tweetdeck-web/web/scripts/default.0712cf5a58.js:8:168 t.Deferred.prototype._resback@https://ton.twimg.com/tweetdeck-web/web/scripts/default.0712cf5a58.js:7:30340 t.Deferred.prototype.callback@https://ton.twimg.com/tweetdeck-web/web/scripts/default.0712cf5a58.js:7:30653 e.makeThingScheduler/u/<@https://ton.twimg.com/tweetdeck-web/web/scripts/default.0712cf5a58.js:16:15542 t.Deferred.prototype._fire@https://ton.twimg.com/tweetdeck-web/web/scripts/default.0712cf5a58.js:7:32011 t.Deferred.prototype.addCallbacks@https://ton.twimg.com/tweetdeck-web/web/scripts/default.0712cf5a58.js:7:31641 t.Deferred.prototype.addCallback@https://ton.twimg.com/tweetdeck-web/web/scripts/default.0712cf5a58.js:7:31130 e.makeThingScheduler/u@https://ton.twimg.com/tweetdeck-web/web/scripts/default.0712cf5a58.js:16:15434 </p>

Fri, 12 Jun 2015 12:11:08 GMT > bitandbang > Arguments { 0: "Signer HTTP status:", 1: 200, 2 more… } default.0712cf5a58.js:18:26740 Fri, 12 Jun 2015 12:11:17 GMT > bitandbang > Arguments { 0: "Stream HTTP status:", 1: 200, 2 more… } default.0712cf5a58.js:18:26740 Error in periodic task: Object { id: "sched_task_227", callback: function (), period: 300000, cycleStartTime: 1434111980176 } Error: TypeError: this.getTwitterLoginAccount(...) is undefined Stack trace: e/this.getExperiments@https://ton.twimg.com/tweetdeck-web/web/scripts/swift/app/main.084897b117.js:4:5610

All Replies (1)

more options

First of all check whether it is due to a Firefox change. Test in Firefox Release and also Firefox Nightly. If Firefox Release has no problem but the Developer and Nightly versions have issue it could relate to a Firefox change.

Even if that is the case it still may not be a Firefox fault.

Have you tried tweetdeck support