Firefox no longer works with Windows 2000

Le athikhili ayisanakiwe, ngakho okutholakala kuyona kungenzeka ukuthi sekudlulelwe yisikhathi.

Firefox 3.6.28 and Firefox 12 are the last versions of Firefox that will work with Windows 2000. These outdated versions are not updated with security and stability fixes. To keep your computer and personal information safe, we recommend that you upgrade Windows and then install the latest Firefox, if possible.

Note: This article only applies to Windows.
Warning: Firefox 3.6.28 and Firefox 12 are no longer secure.

Since Windows 2000 is no longer supported by Microsoft it's recommended that you upgrade to Windows 7 (or above) if possible. This is the most secure option and will allow you to run the latest and greatest Firefox.

  1. Learn more at Microsoft's website.
  2. Update Firefox.
Warning: Continuing to use Windows 2000 is no longer supported by Microsoft and poses a significant security risk.
Laba bantu abalungile basizile ukubhala le athikhili: AliceWyman, Tonnes, Michael Verdi, Swarnava Sengupta, user917725. Nawe ungasiza - thola ukuthi kanjani.