Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

how do I banish the blue circle with the magnifying glass inside it?

  • 1 trả lời
  • 6 gặp vấn đề này
  • 495 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

Too often when I click on a site, up comes some ad instead.

Firefox is indeed slow to scroll down

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

You can disable auto-scrolling.

  • Firefox/Tools > Options > Advanced > General: Browsing: "Use autoscrolling"