Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

How to enable 'flex' in FF 18.0?

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 333 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

In this article: https://developer.mozilla.org/en-US/docs/CSS/Using_CSS_flexible_boxes The authors state that I can enable flexible box support in FF 18.0 through the 'about:config' screen. I just did it but 'display: flex' still doesn't work (and works fine in Chrome).

Is the notation different? Am I doing anything wrong?

Giải pháp được chọn

Doesn't seem to be working in Firefox 18 yet, but it does work in Firefox 19 and later.
In Nightly 21.0a1 the pref is enabled by default and in Aurora (I still have 19.0a2) it works after flipping the pref, so the next beta 19.0 should work.

data:text/html;charset=utf-8;base64,PCFET0NUWVBFIGh0bWw+CjxodG1sIGxhbmc9ImVuIj4KICA8aGVhZD4KICAgIDxzdHlsZT4KIAogICAuZmxleAogICB7CiAgICAgIC8qIGJhc2ljIHN0eWxpbmcgKi8KICAgICAgd2lkdGg6IDM1MHB4OwogICAgICBoZWlnaHQ6IDIwMHB4OwogICAgICBib3JkZXI6IDFweCBzb2xpZCAjNTU1OwogICAgICBmb250OiAxNHB4IEFyaWFsOwogCiAgICAgIC8qIGZsZXhib3ggc2V0dXAgKi8KICAgICAgZGlzcGxheTogLXdlYmtpdC1mbGV4OwogICAgICAtd2Via2l0LWZsZXgtZGlyZWN0aW9uOiByb3c7CiAKICAgICAgZGlzcGxheTogZmxleDsKICAgICAgZmxleC1kaXJlY3Rpb246IHJvdzsKICAgfQogCiAgIC5mbGV4ID4gZGl2CiAgIHsKICAgICAgLXdlYmtpdC1mbGV4OiAxIDEgYXV0bzsKICAgICAgZmxleDogMSAxIGF1dG87CiAKICAgICAgd2lkdGg6IDMwcHg7IC8qIFRvIG1ha2UgdGhlIHRyYW5zaXRpb24gd29yayBuaWNlbHkuICAoVHJhbnNpdGlvbnMgdG8vZnJvbQogICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgIndpZHRoOmF1dG8iIGFyZSBidWdneSBpbiBHZWNrbyBhbmQgV2Via2l0LCBhdCBsZWFzdC4KICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgIFNlZSBodHRwOi8vYnVnemlsLmxhLzczMTg4NiBmb3IgbW9yZSBpbmZvLikgKi8KIAogICAgICAtd2Via2l0LXRyYW5zaXRpb246IHdpZHRoIDAuN3MgZWFzZS1vdXQ7CiAgICAgIHRyYW5zaXRpb246IHdpZHRoIDAuN3MgZWFzZS1vdXQ7CiAgIH0KIAogICAvKiBjb2xvcnMgKi8KICAgLmZsZXggPiBkaXY6bnRoLWNoaWxkKDEpeyBiYWNrZ3JvdW5kIDogIzAwOTI0NjsgfQogICAuZmxleCA+IGRpdjpudGgtY2hpbGQoMil7IGJhY2tncm91bmQgOiAjRjFGMkYxOyB9CiAgIC5mbGV4ID4gZGl2Om50aC1jaGlsZCgzKXsgYmFja2dyb3VuZCA6ICNDRTJCMzc7IH0KIAogICAuZmxleCA+IGRpdjpob3ZlcgogICB7CiAgICAgICAgd2lkdGg6IDIwMHB4OwogICB9CiAgICAKICAgPC9zdHlsZT4KICAgICAKIDwvaGVhZD4KIDxib2R5PgogIDxwPkZsZXhib3ggbnVvdm88L3A+CiAgPGRpdiBjbGFzcz0iZmxleCI+CiAgICA8ZGl2PnVubzwvZGl2PgogICAgPGRpdj5kdWU8L2Rpdj4KICAgIDxkaXY+dHJlPC9kaXY+CiAgPC9kaXY+CiA8L2JvZHk+CjwvaHRtbD4=
Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 1

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Giải pháp được chọn

Doesn't seem to be working in Firefox 18 yet, but it does work in Firefox 19 and later.
In Nightly 21.0a1 the pref is enabled by default and in Aurora (I still have 19.0a2) it works after flipping the pref, so the next beta 19.0 should work.

data:text/html;charset=utf-8;base64,PCFET0NUWVBFIGh0bWw+CjxodG1sIGxhbmc9ImVuIj4KICA8aGVhZD4KICAgIDxzdHlsZT4KIAogICAuZmxleAogICB7CiAgICAgIC8qIGJhc2ljIHN0eWxpbmcgKi8KICAgICAgd2lkdGg6IDM1MHB4OwogICAgICBoZWlnaHQ6IDIwMHB4OwogICAgICBib3JkZXI6IDFweCBzb2xpZCAjNTU1OwogICAgICBmb250OiAxNHB4IEFyaWFsOwogCiAgICAgIC8qIGZsZXhib3ggc2V0dXAgKi8KICAgICAgZGlzcGxheTogLXdlYmtpdC1mbGV4OwogICAgICAtd2Via2l0LWZsZXgtZGlyZWN0aW9uOiByb3c7CiAKICAgICAgZGlzcGxheTogZmxleDsKICAgICAgZmxleC1kaXJlY3Rpb246IHJvdzsKICAgfQogCiAgIC5mbGV4ID4gZGl2CiAgIHsKICAgICAgLXdlYmtpdC1mbGV4OiAxIDEgYXV0bzsKICAgICAgZmxleDogMSAxIGF1dG87CiAKICAgICAgd2lkdGg6IDMwcHg7IC8qIFRvIG1ha2UgdGhlIHRyYW5zaXRpb24gd29yayBuaWNlbHkuICAoVHJhbnNpdGlvbnMgdG8vZnJvbQogICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgIndpZHRoOmF1dG8iIGFyZSBidWdneSBpbiBHZWNrbyBhbmQgV2Via2l0LCBhdCBsZWFzdC4KICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgIFNlZSBodHRwOi8vYnVnemlsLmxhLzczMTg4NiBmb3IgbW9yZSBpbmZvLikgKi8KIAogICAgICAtd2Via2l0LXRyYW5zaXRpb246IHdpZHRoIDAuN3MgZWFzZS1vdXQ7CiAgICAgIHRyYW5zaXRpb246IHdpZHRoIDAuN3MgZWFzZS1vdXQ7CiAgIH0KIAogICAvKiBjb2xvcnMgKi8KICAgLmZsZXggPiBkaXY6bnRoLWNoaWxkKDEpeyBiYWNrZ3JvdW5kIDogIzAwOTI0NjsgfQogICAuZmxleCA+IGRpdjpudGgtY2hpbGQoMil7IGJhY2tncm91bmQgOiAjRjFGMkYxOyB9CiAgIC5mbGV4ID4gZGl2Om50aC1jaGlsZCgzKXsgYmFja2dyb3VuZCA6ICNDRTJCMzc7IH0KIAogICAuZmxleCA+IGRpdjpob3ZlcgogICB7CiAgICAgICAgd2lkdGg6IDIwMHB4OwogICB9CiAgICAKICAgPC9zdHlsZT4KICAgICAKIDwvaGVhZD4KIDxib2R5PgogIDxwPkZsZXhib3ggbnVvdm88L3A+CiAgPGRpdiBjbGFzcz0iZmxleCI+CiAgICA8ZGl2PnVubzwvZGl2PgogICAgPGRpdj5kdWU8L2Rpdj4KICAgIDxkaXY+dHJlPC9kaXY+CiAgPC9kaXY+CiA8L2JvZHk+CjwvaHRtbD4=