Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Hello! I use the latest firefox for mac. I need to have it in 32-bit mode. Anyone know how to change from 64 bit to 32 bit?

  • 2 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 8 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

And I don´t have the option to change it in the info tab , I don´t know why...

And I don´t have the option to change it in the info tab , I don´t know why...

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

It look likes this...

more options

You can check in which mode you are currently running your OS and Firefox.