Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

What does a yellow and orange diagonal-striped "Add to Firefox" button next to an extension mean?

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 922 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Vivek

more options

Next to some extensions on the official Firefox add-ons page is a yellow and orange diagonal striped button that says "Add to Firefox" instead of the usual green one or a message regarding incompatibility. Can anyone please tell me what this means? Thanks!

Giải pháp được chọn

Hi,

Clicking on the name on the left would show the status of the add-on, as reviewed by Mozilla and also the related FAQ. Please also see preliminary status and review process.

Add-ons Forum

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 1

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Giải pháp được chọn

Hi,

Clicking on the name on the left would show the status of the add-on, as reviewed by Mozilla and also the related FAQ. Please also see preliminary status and review process.

Add-ons Forum