Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Bookmark Lost

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 4 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

Hi, This is Ram here from India. I have been using mozila brower for the last 3 years. It is very fantastic experience. Today I am very disappointed when I start my laptop; all of sudden my firefox got updated and it asked me for import "Bookmark" from IE and i did not store Bookmark previously in IE hence i am using mozillla since 3 years. Now I am checking in Bookmarks tool; i came to know the entire bookmark is lost. Even i check the feature where you suggests restore Bookmark; i think it does not work. Please help me out; how do i restore my bookmark and where do i restore my bookmark. Looking forward to positive response. Thanks

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Giải pháp được chọn