Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Yahoo browser took over after loading latest update. I do not want Yahoo.

  • 1 trả lời
  • 2 gặp vấn đề này
  • 7 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi finitarry

more options

When the auto updating message for a new version of Firefox came on the screen I clicked on it to get the new version and right after that Yahoo became my browser. I tried to eliminate Yahoo but I am not able to get rid of Yahoo. I do not want Yahoo. I hate Yahoo. I asked on how to get rid of Yahoo but the has been no reply.

When the auto updating message for a new version of Firefox came on the screen I clicked on it to get the new version and right after that Yahoo became my browser. I tried to eliminate Yahoo but I am not able to get rid of Yahoo. I do not want Yahoo. I hate Yahoo. I asked on how to get rid of Yahoo but the has been no reply.

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

In about:config, check the settings for these parameters:

Incidentally, Yahoo is a search engine, not a browser.