Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

I can't remermber my login.

  • 3 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 6 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Le_luron

more options

Hi,

I have created an account a couple of mouths ago and don't use it since. I need to restore my firefox profile so I decide to use the synchronisation. Unfortunately, I can't remeber my login. I have the password and synchronisation key but not my login. How can I recover it ? Thank you !

Giải pháp được chọn

Do you know which email address you used to open that Sync account?

You can use that as the user name.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (3)

more options

Giải pháp được chọn

Do you know which email address you used to open that Sync account?

You can use that as the user name.

more options
more options

I finnaly managed to recover my login (trying all my known addresses...). Thanks for your help.