Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

When at the "results" page of a search, clicking on "blue" link does not display webpage. Copying "green" urldoes.

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 23 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Kuvaly

more options

When at the "results" page of a search, clicking on "blue" link does not display webpage although url is shown in address bar. Copying "green" url, shown at bottom of a result, into address bar and hitting "enter" goes to the address and displays the page. Have tried different selections at tools/options with no change. Is there some other setting that needs to be changed?

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Sorry, this is bad reply. I wanted to write this reply to another question.

Được chỉnh sửa bởi Kuvaly vào