Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

I dont like Amazon assist, how can I remove it?

  • 1 trả lời
  • 8 gặp vấn đề này
  • 74 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi the-edmeister

more options

How can I remove or at least disable an add on?

Tất cả các câu trả lời (1)

more options