Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

I cannot open a new tab.

  • 5 trả lời
  • 2 gặp vấn đề này
  • 1 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi silkphoenix

more options

I've tried everything, Ctrl+T, pressing the + sign on the RHS of the tab. I cannot open a new tab.

Please advise.

Thank you.

Giải pháp được chọn

I think you are using the "Ask" toolbar. If you uninstall it , it should work again.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 1

Tất cả các câu trả lời (5)

more options

Giải pháp được chọn

I think you are using the "Ask" toolbar. If you uninstall it , it should work again.

more options

It works now.

Thank you for the heads up.

more options

but i dont know how to uninstall it

more options

and please could you give me some information to uninstall it

more options

happylife -- Please read this article to see if it helps:

http://about.ask.com/apn/toolbar/docs/default/faq/en/ie/index.html#na4