Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

How do i change the new tab homepage?

  • 3 trả lời
  • 1165 gặp vấn đề này
  • 30 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi jackofalltrades

more options

When I hit new tab, it comes up with Msn games/Bing instead of Google which is my homepage, I need to change the new tab homepage but cant find a way to do that.

When I hit new tab, it comes up with Msn games/Bing instead of Google which is my homepage, I need to change the new tab homepage but cant find a way to do that.

Tất cả các câu trả lời (3)

more options
more options

I downloaded this add-on and it's worked for me :) Totally fixed this problem ^.^ https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/new-tab-homepage/

more options

open a new tab..go to tools...then page info...go to securities ..clear all cookies.. mark permissions according to ur choice..then tools>options>general> set ur choice of homepage.