Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Brightness/Contrast Settings

  • 2 trả lời
  • 63 gặp vấn đề này
  • 5483 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Viktorja

more options

Hello. I run Windows Vista on a Toshiba laptop and use Firefox 3.6.11 I am attempting to watch a movie via the NetFlix "instant watch" feature. I have noticed that both movies tend to be a bit dark. I cannot find any settings options to change the brightness or contrast within Firefox.

I am also looking into the NetFlix help site in case this is JUST with their movies. I am mostly just curious to know if it is possible to change these settings.

ALSO - changing the computer's settings does not affect the problem in any way either better or worse.

Được chỉnh sửa bởi Viktorja vào

Giải pháp được chọn

Did you check the monitor settings for contrast and brightness by displaying a gray scale image ?

See e.g. http://www.softpedia.com/screenshots/Nokia-Monitor-Test_1.png

Google monitor test: http://www.google.com/search?name=f&hl=en&q=monitor+test

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Giải pháp được chọn

Did you check the monitor settings for contrast and brightness by displaying a gray scale image ?

See e.g. http://www.softpedia.com/screenshots/Nokia-Monitor-Test_1.png

Google monitor test: http://www.google.com/search?name=f&hl=en&q=monitor+test

more options

I did finally manage to find the options to change the settings. I have played around with it a bit and it seems to have helped greatly. Thank you!

Được chỉnh sửa bởi Viktorja vào