Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

http://clk.tradedoubler.com/click?p=19187&a=1236060&g=16875882&epi=

  • 1 trả lời
  • 55 gặp vấn đề này
  • 1093 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

I'm never able to open those kinds of pages : this message on the onglet :click(image gif 1x1 pixels) why?

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Some firewalls like Kaspersky can block content and send a 1x1 GIF image instead.

Kaspersky": "Protection > Firewall > Filtration system: disable the "Banner Ad Blocker"

See Configuring Kaspersky Internet Security and Configure firewalls so that Firefox can access the Internet