Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Using Firefox Version 2.0.0.20 with Windows ME (don't ask). Hotmail not working now, so need to know what's highest Firefox upgrade available for Windows ME?

  • 1 trả lời
  • 13 gặp vấn đề này
  • 10 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

Using Firefox Version 2.0.0.20 with Windows ME (don't ask). Hotmail not working as of today, so need to know highest Firefox upgrade available for Win. ME & how to install? Thx.

URL of affected sites

http://hotmail.com

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

You already have the highest version that runs on Windows ME.

http://www.mozilla.com/firefox/system-requirements.html - Firefox 3.6 System Requirements http://www.mozilla.com/firefox/system-requirements-v3.html - Firefox 3 System Requirements