Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

How can b/w wasting video streaming adds be blocked?

  • 2 trả lời
  • 6 gặp vấn đề này
  • 16 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi the-edmeister

more options

How can b/w wasting video streaming adds be blocked (running 3.5.9 on Win2K)?

Thanks

Gav

== General with sites that have video adds (not sure if it's all)

How can b/w wasting video streaming adds be blocked (running 3.5.9 on Win2K)? Thanks Gav == General with sites that have video adds (not sure if it's all)

Giải pháp được chọn

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Giải pháp được chọn

You can block ads with Adblock Plus: https://addons.mozilla.org/firefox/1865/ Also, read this: http://adblockplus.org/en/getting_started

or you can use Flashblock: https://addons.mozilla.org/firefox/433/

more options

Thanks Ed, Those solutions look great mate.

Gavin