Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Firefox loads secure sites ONLY!!

  • Không có trả lời
  • 23 gặp vấn đề này
  • 10 lượt xem
more options

After an unknown period of time (sometimes minutes, sometimes a day) Firefox will only load up secure sites (https). Any unsecure sites (http) will NOT load and just say done at on the bottom. I have cleared cashe and cookies but still does it. Any thoughts?

Thanks

Operating system

Vista

After an unknown period of time (sometimes minutes, sometimes a day) Firefox will only load up secure sites (https). Any unsecure sites (http) will NOT load and just say done at on the bottom. I have cleared cashe and cookies but still does it. Any thoughts? Thanks == Operating system == Vista