X
Nhấn vào đây để đến phiên bản di động của trang web.

Diễn đàn trợ giúp

Не работает редактор сообщений

Được đăng

в почте Google,в блогах blogspot.com и liveinternet.ru,в других браузерах всё работает.JavaScript включен.

URL of affected sites

http://

в почте Google,в блогах blogspot.com и liveinternet.ru,в других браузерах всё работает.JavaScript включен. == URL of affected sites == http://

Giải pháp được chọn

Что подразумевается под редактором сообщений и где, например, возникает проблема?

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 0

Chi tiết hệ thống bổ sung

Phần bổ trợ đã cài đặt

 • -Logitech Device Detection
 • getplusplusadobe16263
 • np-mswmp
 • Default Plug-in
 • Adobe PDF Plug-In For Firefox and Netscape "9.3.2"
 • Google Update
 • Shockwave Flash 10.0 r45
 • GEPlugin
 • Picasa plugin
 • 3.0.50106.0
 • Office Live Update v1.4
 • Windows Presentation Foundation (WPF) plug-in for Mozilla browsers
 • Google Updater pluginhttp://pack.google.com/
 • NPRuntime Script Plug-in Library for Java(TM) Deploy
 • Classic Java Plug-in 1.6.0_17 for Netscape and Mozilla

Ứng dụng

 • Chuỗi đại diện người dùng: Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.0; ru; rv:1.9.2.3) Gecko/20100401 MRA 5.6 (build 03278) Firefox/3.6.3 GTB7.0 ( .NET CLR 3.5.30729) sputnik 2.2.0.32

Thông tin chi tiết

Giải pháp được chọn

Что подразумевается под редактором сообщений и где, например, возникает проблема?

Что подразумевается под редактором сообщений и где, например, возникает проблема?

Người tạo câu hỏi

С расширенным редактором сообщений не могу написать письмо в google почте,в блоге на blogspot.com так же не работает редактор(старый работает только в режиме html),не могу пост написать,просто не реагирует ни на что. Не работает именно в FireFox 3.6.3

С расширенным редактором сообщений не могу написать письмо в google почте,в блоге на blogspot.com так же не работает редактор(старый работает только в режиме html),не могу пост написать,просто не реагирует ни на что. Не работает именно в FireFox 3.6.3