Where did you install Firefox from? Help Mozilla uncover 3rd party websites that offer problematic Firefox installation by taking part in our campaign. There will be swag, and you'll be featured in our blog if you manage to report at least 10 valid reports!

Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Cannot download anything any addon refuse to install.

  • 1 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 1 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Paul

more options

As title- Cannot download for example webm format, but jpg is okay. cannot install any addon, theme or anything. DRM didnt install as well. i was trying reinstall, refreshing browser, rebooting.

As title- Cannot download for example webm format, but jpg is okay. cannot install any addon, theme or anything. DRM didnt install as well. i was trying reinstall, refreshing browser, rebooting.
Đính kèm ảnh chụp màn hình

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Hi

Is this computer managed by an organisation such as a school or an employer?

They may be preventing software downloads to protect the integrity of their systems.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.