Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Accidentally disabled pop ups on site

more options

I accidentally ticked the "don't allow [site] to show new windows" (I'm browsing in Spanish, forgive me if this isn't how it's written) box and now one of the functions of the site stopped working because it requires the user to confirm their decision via the pop up window. I'd like to know how to revert this. I've given the site special permissions for pop ups and it hasn't worked.

I accidentally ticked the "don't allow [site] to show new windows" (I'm browsing in Spanish, forgive me if this isn't how it's written) box and now one of the functions of the site stopped working because it requires the user to confirm their decision via the pop up window. I'd like to know how to revert this. I've given the site special permissions for pop ups and it hasn't worked.

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

If you close the tab and try again in a new tab, is there any difference? If not, you might be stuck until you can do a regular Exit/Quit and restart of Firefox.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.