Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

brousing is not working

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • Trả lời mới nhất được viết bởi savanna.alowaidh

more options

my pc can not browse

my pc can not browse
Đính kèm ảnh chụp màn hình

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Well i kinda know the problem:TLS version unsupported

Some websites try using outdated (no longer secure) Transport Layer Security (TLS) mechanisms in an attempt to secure your connection. Firefox protects you by preventing navigation to such sites if there is a problem in securely establishing a connection. Contact the owners of the website and ask them to update their TLS version to a version that is still current and secure.

The minimum TLS version allowed by default is TLS 1.2. Websites that don't support TLS version 1.2 or higher will display a Secure Connection Failed error page with a SSL_ERROR_UNSUPPORTED_VERSION error code and a message that says: This website might not support the TLS 1.2 protocol, which is the minimum version supported by Firefox. For more information, see this Mozilla blog post:https://hacks.mozilla.org/2020/02/its-the-boot-for-tls-1-0-and-tls-1-1/ This CAN vary for person to person, If the issue persists go here:https://support.mozilla.org/en-US/kb/secure-connection-failed-firefox-did-not-connect I hope this Helps! -Savanna

Được chỉnh sửa bởi savanna.alowaidh vào

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.