Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

autohide everything when not hovered anywhere on browser 2

  • Không có trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
more options

this was asked before by myself

/questions/1284841

and again by another user

/questions/1402855

the code was

  1. navigator-toolbox {
 max-height: 0;
 overflow: hidden;
 transition: ease all 3s;

}

  1. main-window:hover #navigator-toolbox {
 max-height: 100vh;
 animation: 0s pop-in;
 animation-fill-mode: both;
 animation-delay: 2s;

}

@keyframes pop-in {

 from {overflow: hidden}
 to {overflow: unset}

}

the issue now i have with firefox 124.0.2 is that the transition is now instant when my mouse enters or leaves the window and one of my addon buttons (roboform) no longer works with this userchrome.css edit.

its been a few updates ago it broke maybe 15 or so and now im wondering if there is a better updated script that works like it used to.

this was asked before by myself /questions/1284841 and again by another user /questions/1402855 the code was #navigator-toolbox { max-height: 0; overflow: hidden; transition: ease all 3s; } #main-window:hover #navigator-toolbox { max-height: 100vh; animation: 0s pop-in; animation-fill-mode: both; animation-delay: 2s; } @keyframes pop-in { from {overflow: hidden} to {overflow: unset} } the issue now i have with firefox 124.0.2 is that the transition is now instant when my mouse enters or leaves the window and one of my addon buttons (roboform) no longer works with this userchrome.css edit. its been a few updates ago it broke maybe 15 or so and now im wondering if there is a better updated script that works like it used to.

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.