Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Edit Bookmarks toolbar

  • 1 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 40 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi zeroknight

more options

I want to reduce the number of folders in my bookmarks toolbar but can't see a way of doing that. How do I edit the toolbar?

I want to reduce the number of folders in my bookmarks toolbar but can't see a way of doing that. How do I edit the toolbar?

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

You can rearrange bookmarks by drag and drop, then remove folders by right-click > Delete Folder but to do multiple-selection, you need to use the sidebar (Command+B) or the Library (Command+Shift+O).

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.