Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Firefox is not working on latest macOS

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 37 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi oleonard

more options

Firefox is not working on latest macOS

Firefox is not working on latest macOS

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Firefox 124.0.2 is working fine for me in macOS Sonoma 14.4.1 (Intel). You'll need to provide more information, including your Firefox version, your macOS version, and specifics about how it's not working.

Được chỉnh sửa bởi oleonard vào

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.