Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Youtube Juttering & Stppping only on firefox

  • 5 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 26 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi zeroknight

more options

I have a M2 Max Pro MAC. I have read other posts about this and people suggest starting in safe mode doen that and it still happens. Removing all pluggins and restarting doen that and it still happens. IT doenst happem on any otehr browser.... help please?

I have a M2 Max Pro MAC. I have read other posts about this and people suggest starting in safe mode doen that and it still happens. Removing all pluggins and restarting doen that and it still happens. IT doenst happem on any otehr browser.... help please?

Giải pháp được chọn

Does it still happen with the ESR version (115)?

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 1

Tất cả các câu trả lời (5)

more options

Does it still happen in a new profile? An easy way to test a new profile is to install Developer Edition and see if it happens there or refresh your existing profile. Make sure you stay signed out of your sync account when testing.

Hữu ích?

more options

Sorry Mr Zero.... I completely wpied Firefox and used a program to make sure that all the bits an pieces were deleted as well.... I just reinstalled as you mentioned above and the problem is still the same.... I have wiped it again. but thank you

Hữu ích?

more options

Giải pháp được chọn

Does it still happen with the ESR version (115)?

Hữu ích?

more options

zeroknight said

Does it still happen with the ESR version (115)?

That worked! Thank you - don't know why it worked but it worked. :-)

Hữu ích?

more options

The problem may come back when the ESR version is eventually updated to 128.

Does it still happen with Developer Edition (125)?

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.