Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

https://timesofindia.indiatimes.com/technology/tech-news/government-issues-important-warning-for-mozilla-firefox-web-browser-details/articleshow/108710664.cms

  • 1 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 28 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi zeroknight

more options

The news appleared in Indian press and it says do not use mozzila . Please advise: the link follows;

https://timesofindia.indiatimes.com/technology/tech-news/government-issues-important-warning-for-mozilla-firefox-web-browser-details/articleshow/108710664.cms

Please advise

Avi

The news appleared in Indian press and it says do not use mozzila . Please advise: the link follows; https://timesofindia.indiatimes.com/technology/tech-news/government-issues-important-warning-for-mozilla-firefox-web-browser-details/articleshow/108710664.cms Please advise Avi

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

This security vulnerability was fixed in version 124 which you already have so no further action is required.

https://www.mozilla.org/en-US/security/advisories/mfsa2024-12/

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.