Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Mozilla uses 12GB of RAM all the time!

  • 4 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 1 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi zeroknight

more options

Hello,i got windows Windows 10 Pro 22H2 and latest mozilla version,just noticed my total ram usage with mozilla launched is up to 12gb. After closing the browser im getting around 10gb ram usage. After restaring my computer im getting 3.5gb ram usage totally without mozilla started. After i start to use mozilla,my ram usage increases up to 12gb,sometimes higher,again if i close it totally,im not getting 3.5gb ram usage BACK for some reason,only a couple of gigabytes (same gigabytes resource monitor shows for mozilla),so Mozilla continue to use loads of ram and i dont see it uses someting in the monitor. So i need to restart my computer each time i close Mozilla if i want to have normal ram usage,thats awful. Screens are included. Regards

Hello,i got windows Windows 10 Pro 22H2 and latest mozilla version,just noticed my total ram usage with mozilla launched is up to 12gb. After closing the browser im getting around 10gb ram usage. After restaring my computer im getting 3.5gb ram usage totally without mozilla started. After i start to use mozilla,my ram usage increases up to 12gb,sometimes higher,again if i close it totally,im not getting 3.5gb ram usage BACK for some reason,only a couple of gigabytes (same gigabytes resource monitor shows for mozilla),so Mozilla continue to use loads of ram and i dont see it uses someting in the monitor. So i need to restart my computer each time i close Mozilla if i want to have normal ram usage,thats awful. Screens are included. Regards
Đính kèm ảnh chụp màn hình

Tất cả các câu trả lời (4)

more options

One more pic,mozilla shows it uses only 2gb of ram. Though really it uses a few times more...

Hữu ích?

more options

Does it still happen if you disable hardware acceleration?

Hữu ích?

more options

Seems turning off extensions solved the problem. Could they cause it?

Được chỉnh sửa bởi makkeyn vào

Hữu ích?

more options

Can you narrow it down to one extension in particular?

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.