Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Files failing to download

  • 4 trả lời
  • 5 gặp vấn đề này
  • 34 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

All of the files I try to download fail immediately. Even extensions will not download on firefox. I have uninstalled and reinstalled and checked the download location. Downloads work on other browsers such as Chrome fine but nothing will download on Firefox.

All of the files I try to download fail immediately. Even extensions will not download on firefox. I have uninstalled and reinstalled and checked the download location. Downloads work on other browsers such as Chrome fine but nothing will download on Firefox.

Tất cả các câu trả lời (4)

more options

What security software do you have? I think that ESET has been reported to cause such issues.

Hữu ích?

more options

Im not too sure what you mean, but all I have on my computer is Windows Defender Antivirus.

Hữu ích?

more options

Do downloads also fail with Developer Edition?

Hữu ích?

more options

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.