Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Firefox exclusively scrolling extremely fast

  • 1 trả lời
  • 3 gặp vấn đề này
  • 3 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi eventfulhorizon

more options

Scrolling in Firefox is causing any webpage to scroll many lines at once with a single click, and it seems to be exclusively happening to Firefox, as every other application scrolls normally. I have tried searching here and elsewhere for a solution, and I have tried to change about:config settings based on the recommendations I could find to no avail. I have also tried to refresh Firefox and have used Troubleshoot Mode, but those too have not worked. I have no clue as to what could have caused this, as I have not been messing with any settings prior to this.

Scrolling in Firefox is causing any webpage to scroll many lines at once with a single click, and it seems to be exclusively happening to Firefox, as every other application scrolls normally. I have tried searching here and elsewhere for a solution, and I have tried to change about:config settings based on the recommendations I could find to no avail. I have also tried to refresh Firefox and have used Troubleshoot Mode, but those too have not worked. I have no clue as to what could have caused this, as I have not been messing with any settings prior to this.

Giải pháp được chọn

ok nevermind i managed to isolate the problem enough that i can tell this is just far too niche of a problem for anyone to help me fix

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Giải pháp được chọn

ok nevermind i managed to isolate the problem enough that i can tell this is just far too niche of a problem for anyone to help me fix

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.