Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

synced tabs disappeared

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 41 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi AT

more options

Synced Tabs from other device did show till yesterday but no longer showing

It just says "connect another device"

My other device had to be 'factory reset' but that was some time ago (nearly a month) and the tabs from it were still showing till yesterday in my main device, Now they've disappeared, is there a way to get those tabs back??

I read somewhere that those tabs are maybe on the Firefox server, is there a way to access those???

Synced Tabs from other device did show till yesterday but no longer showing It just says "connect another device" My other device had to be 'factory reset' but that was some time ago (nearly a month) and the tabs from it were still showing till yesterday in my main device, Now they've disappeared, is there a way to get those tabs back?? I read somewhere that those tabs are maybe on the Firefox server, is there a way to access those???

Giải pháp được chọn

Not that anybody bothered to answer my question here, but I found a solution and sharing below in case anyone facing a similar problem needs help.

First, open your Firefox account on Desktop

Open this: https://support.mozilla.org/en-US/questions/1293198

see the last comment under it by user "cor-el" which mentions installing the About Sync extension. Install that extension, then close Firefox and then open it again (I've read that the extension doesn't work if you don't restart Firefox)

write about:sync in the address bar, hit enter

open a new tab and go to this: https://stackoverflow.com/questions/50829318/export-synced-tabs-in-firefox

Follow the instructions on that page.

As it says on that page, copy-paste the list of your tabs in MS Word or Notepad or whichever text-editor you prefer.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 1

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Giải pháp được chọn

Not that anybody bothered to answer my question here, but I found a solution and sharing below in case anyone facing a similar problem needs help.

First, open your Firefox account on Desktop

Open this: https://support.mozilla.org/en-US/questions/1293198

see the last comment under it by user "cor-el" which mentions installing the About Sync extension. Install that extension, then close Firefox and then open it again (I've read that the extension doesn't work if you don't restart Firefox)

write about:sync in the address bar, hit enter

open a new tab and go to this: https://stackoverflow.com/questions/50829318/export-synced-tabs-in-firefox

Follow the instructions on that page.

As it says on that page, copy-paste the list of your tabs in MS Word or Notepad or whichever text-editor you prefer.

Được chỉnh sửa bởi AT vào

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.