Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Images not loading

  • 3 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 6 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi zeroknight

more options

I have created a WordPress Website and some of the images are not showing on the FireFox browser. There is no problems on Chrome or Safari browsers. The first image is a screen shot from the Chrome Browser of a section on my website, the second image is a screen shot of the same section but from FireFox Browers. Can you help fix this problem?

I have created a WordPress Website and some of the images are not showing on the FireFox browser. There is no problems on Chrome or Safari browsers. The first image is a screen shot from the Chrome Browser of a section on my website, the second image is a screen shot of the same section but from FireFox Browers. Can you help fix this problem?
Đính kèm ảnh chụp màn hình

Tất cả các câu trả lời (3)

more options

Any luck if you reload (Command+R) or reload bypassing cached files (Shift+Comment+R) ?

If not, are all the files the same type in the same location, for example, all PNGs in the same directory on the site?

Được chỉnh sửa bởi jscher2000 - Support Volunteer vào

Hữu ích?

more options

Can you provide a link?

Hữu ích?

more options

All the images load for me on *ricimaging.com*.

Does it still happen in Troubleshoot Mode?

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.