Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Does Firefox only sync some passwords?

  • 1 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 31 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

I use 1 Firefox account on 3 devices (2 PCs and a smartphone). On the first PC, the number of synchronized passwords is 1126. On the second PC - 135 (similar on a smartphone).

I pressed the "Synchronize" button many times, everything works, new tabs appear, but there are no passwords. What to do? I'm afraid that if I log out of my account on the first PC, I will lose all access forever.

I use 1 Firefox account on 3 devices (2 PCs and a smartphone). On the first PC, the number of synchronized passwords is 1126. On the second PC - 135 (similar on a smartphone). I pressed the "Synchronize" button many times, everything works, new tabs appear, but there are no passwords. What to do? I'm afraid that if I log out of my account on the first PC, I will lose all access forever.
Đính kèm ảnh chụp màn hình

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

You can install the About Sync extension to check what data is stored on the Sync server via the about:sync page provided by this extension.

Close and restart Firefox to access the about:sync page added by this extension (see the about:about page for possible about pages).

Note that logins imported via CSV may not be synced.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.