Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Unable to connect to mozila website using firefox

  • 3 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 2 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

Hi,

I am unable to connect to mozilla website using firefox. It works fine on other browsers, but i get an "we're having trouble finding that site" error. I am able to open other sites on firefox.

Hi, I am unable to connect to mozilla website using firefox. It works fine on other browsers, but i get an "we're having trouble finding that site" error. I am able to open other sites on firefox.
Đính kèm ảnh chụp màn hình

Tất cả các câu trả lời (3)

more options

Hữu ích?

more options

Hữu ích?

more options

You can check the connection settings in case you use a Proxy or VPN service.

  • Settings -> General -> Network: Connection -> Settings

If you do not need to use a Proxy to connect to internet, select "No Proxy" if "Use the system proxy settings" or one of the others do not work properly.

See "Firefox connection settings":

You can check for DNS isues.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.