Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Ublock problem on Portableapps

  • 8 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 23 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi zeroknight

more options

Could anyone that uses Ublock please visit here to see if the video is being blocked?

Portableapps

Could anyone that uses Ublock please visit here to see if the video is being blocked? [https://portableapps.com/node/70209 Portableapps]

Tất cả các câu trả lời (8)

more options

I don't see a link to a video. Perhaps it is necessary to log in or register?

Hữu ích?

more options

Do you see this on the page?

If i disable Ublock on the page, the video appears

Được chỉnh sửa bởi noel_envode vào

Hữu ích?

more options

No. I see a page with references to logging in or registering.

Hữu ích?

more options

I'm not using content blocking extensions and see two video players and adjacent to the upper video a scrollable panel that shows all available videos and their duration and where you can select a video (Now Playing).

Hữu ích?

more options

If you have extensions blocking content then they usually have a badge attached that shows how many items are blocked and you can click its icon for more detail.

Hữu ích?

more options

cor-el said

If you have extensions blocking content then they usually have a badge attached that shows how many items are blocked and you can click its icon for more detail.
70 items are being block. I can't define which one is causing the problem.

Hữu ích?

more options

There is likely more than one file blocked that is causing this issue as this involves JavaScript and images and videos. You can right-click this area and check what link(s) this is about. JPG Images are coming from video-meta.humix.com and videos from streaming.humix.com. It looks that the JavaScript code is inline in the main HTML file and some from www.ezojs.com if I search for humix in the Debugger.

Hữu ích?

more options

The only video content on this page is ads. It is blocked by uBlock Origin with default settings.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.