Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

IPv6 Not working in Firefox!!!

  • 31 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 61 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi jonzn4SUSE

more options

Hi Everyone, IPv6 not working in Firefox, but in Google Chrome, Windows CMD, Microsoft Edge, and Opera is working fine, I'm using Cisco Secure Client as a VPN Client, and connect to the VPN IPv6 will enable and you can use IPv6 easily, but in Firefox only IPv4 working, and the problem only in Firefox

Hi Everyone, IPv6 not working in Firefox, but in Google Chrome, Windows CMD, Microsoft Edge, and Opera is working fine, I'm using Cisco Secure Client as a VPN Client, and connect to the VPN IPv6 will enable and you can use IPv6 easily, but in Firefox only IPv4 working, and the problem only in Firefox

Tất cả các câu trả lời (11)

more options

Just for S&Gs, see what happens with Waterfox.

Được chỉnh sửa bởi jonzn4SUSE vào

Hữu ích?

more options

I tested, the same result, nothing changed, still no IPv6 to use

Hữu ích?

more options

I'm just curious now... test this. http://waterfox.net/

Hữu ích?

more options

Working fine, I checked and it's working without any issue

Hữu ích?

more options

Interesting...

Hữu ích?

more options

Open a bug and provide a link to this thread and definitely mention that it works in Waterfox.  ;-)

Hữu ích?

more options

Hữu ích?

more options

Hữu ích?

more options

You can also ask the dev team @ Waterfox. If they're nice guys they may help.

Good Luck... Jones out.

Hữu ích?

more options

Hữu ích?

more options

Post screenshot comparing Fire and Water in that reddit post.

Được chỉnh sửa bởi jonzn4SUSE vào

Hữu ích?

  1. 1
  2. 2
Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.