Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

How do I block a specific website?

  • 5 trả lời
  • 3 gặp vấn đề này
  • 145 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Agent virtuel

more options

I am trying to block myself from checking on my old employer's website, and I need to block myself from being able to go to their web page. How do I block a specific website? I do not want to access this site, and I find myself checking the site. I sound nuts, I know. But this is for my own good.

I am trying to block myself from checking on my old employer's website, and I need to block myself from being able to go to their web page. How do I block a specific website? I do not want to access this site, and I find myself checking the site. I sound nuts, I know. But this is for my own good.

Tất cả các câu trả lời (5)

more options

There is a WebsiteFilter policy.

There are also extensions that can block websites, you can search the Add-ons website.

Hữu ích?

more options

Hữu ích?

more options

I would do this. https://helpdeskgeek.com/how-to/block-websites-using-hosts-file/ There may also be an option on your router / modem to block sites.

Được chỉnh sửa bởi jonzn4SUSE vào

Hữu ích?

more options

Hello

In addition to cor-el

Take a look https://forums.mozfr.org/viewtopic.php?t=151262 Note : the site response time has been slow for some time.

Hữu ích?

more options

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.