Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Can't login into accounts.firefox.com

  • 1 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 6 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Erik.Schick

more options

I have freshly install Manjaro system. On there I installed the Flatpak of Firefox. When I try to login into my Mozilla account for sync it doesn't load. See the screenshot. On my other computer it works without an issue. What can I try?

I have freshly install Manjaro system. On there I installed the Flatpak of Firefox. When I try to login into my Mozilla account for sync it doesn't load. See the screenshot. On my other computer it works without an issue. What can I try?
Đính kèm ảnh chụp màn hình

Giải pháp được chọn

Ok nevermind........the system time was not correct. That was the reason why it didn't load the page.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Giải pháp được chọn

Ok nevermind........the system time was not correct. That was the reason why it didn't load the page.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.