Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

How to unpin google in my search bar

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 114 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

Every time I am trying to search, google is always pinned on my search bar, and I want to get rid of it. How can I remove google? (On the image I marked the issue with a red circle)

Every time I am trying to search, google is always pinned on my search bar, and I want to get rid of it. How can I remove google? (On the image I marked the issue with a red circle)
Đính kèm ảnh chụp màn hình

Giải pháp được chọn

As you can see pin the attached pin, this is a search engine pinned on the Firefox Home page, so you need to unpin there.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 1

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Giải pháp được chọn

As you can see pin the attached pin, this is a search engine pinned on the Firefox Home page, so you need to unpin there.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.