Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Firefox does not appear in volume mixer in Windows 11

  • 1 trả lời
  • 2 gặp vấn đề này
  • 214 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Wolfgang-Hannover

more options

I have a Lenovo ThinkPad X1 Yoga Gen 6 (20XY005MGE) with Win11 Pro.

All of a sudden, Firefox does not play any sound. I notice that it does not show up in the volume mixer. I tried:

Youtube does not play sounds, the Spotify page notices that it cannot play sound (the spotify App for Windows works fine, though). News sites (tagesschau.de / video, deutschlandfunk.de / audio) play the video, but no sound.

I had the problem a few months ago already but I cannot recall the solution :(

Thanks for helpful hints!

I have a Lenovo ThinkPad X1 Yoga Gen 6 (20XY005MGE) with Win11 Pro. All of a sudden, Firefox does not play any sound. I notice that it does not show up in the volume mixer. I tried: * this solution: https://support.mozilla.org/de/questions/1278299 * Reboot the PC * Uninstall and reinstall Firefox * Deactivate all Extensions * I worked my way through the manual pages (none of which mentions Firefox missing in the volume mixer) Youtube does not play sounds, the Spotify page notices that it cannot play sound (the spotify App for Windows works fine, though). News sites (tagesschau.de / video, deutschlandfunk.de / audio) play the video, but no sound. I had the problem a few months ago already but I cannot recall the solution :( Thanks for helpful hints!

Giải pháp được chọn

Well, I didn't do anything, just lived with the problem for three weeks and used other browsers for audio and video. Today, the problem is suddenly gone.

I believe it might be connected to Windows rather than to Firefox but who knows? - Anyway, this can be closed.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 1

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Giải pháp được chọn

Well, I didn't do anything, just lived with the problem for three weeks and used other browsers for audio and video. Today, the problem is suddenly gone.

I believe it might be connected to Windows rather than to Firefox but who knows? - Anyway, this can be closed.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.