Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

trying to block an ad

  • Không có trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 21 lượt xem
more options

when I'm on sites playing games, i.e. face book, I keep getting this across the bottom of my screen:


https://googleads.g.doubleclick.net/

How can I disable it? I can't take a screen shot because if I place my mouse on it, it skips to another place on my screen.

ty, Jerrie

when I'm on sites playing games, i.e. face book, I keep getting this across the bottom of my screen: https://googleads.g.doubleclick.net/ How can I disable it? I can't take a screen shot because if I place my mouse on it, it skips to another place on my screen. ty, Jerrie

Được chỉnh sửa bởi hole.in1 vào

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.