Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Best Firefox version for Windows 7?

  • 3 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 25 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi James

more options

Since support is being discontinued for W7 Firefox, would someone please recommend the best version of Firefox for Windows 7? Security is not a concern, since I have reliable 3rd-Party security setup(s) for my Windows 7 systems.

Thanks!

Since support is being discontinued for W7 Firefox, would someone please recommend the best version of Firefox for Windows 7? Security is not a concern, since I have reliable 3rd-Party security setup(s) for my Windows 7 systems. Thanks!

Tất cả các câu trả lời (3)

more options

The Extended Support Release of Firefox 115 is the current and will be the last supported version of Firefox for Windows 7. If you update normally, the change from the rapid release branch to the extended support branch should be automatic.

See: Firefox users on Windows 7, 8 and 8.1 moving to Extended Support Release

Hữu ích?

more options

Thank you for the Extended Support Release information!

Hữu ích?

more options

Firefox 116.0 and later requires Windows 10 or later to run or you could perhaps dual boot with a Linux distro to use the current Releases of Firefox.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.