Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

search results blocked

  • 1 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 11 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

when I type in a particular site on the search window I am blocked and have the icon stating connection is not secure. I trust this site and want to use it

when I type in a particular site on the search window I am blocked and have the icon stating connection is not secure. I trust this site and want to use it

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

I've hidden the above reply as it look like AI generated.


Can you post a link to a publicly accessible page (i.e. no authentication or signing on required)?

Is there more information shown on the error page Firefox displays ?

Can you attach a screenshot?