Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

pocket's recommended articles in new tabs

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 5 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi zeroknight

more options

I'd like to turn off the recommended articles that I see when opening new tabs. I find them to be quite bothersome, and the link pocket provides to learn more about this features a nonexistent article on how to disable these recommendations. Could you help me disable these?

I'd like to turn off the recommended articles that I see when opening new tabs. I find them to be quite bothersome, and the link pocket provides to learn more about this features a nonexistent article on how to disable these recommendations. Could you help me disable these?

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Click the settings gear icon in the top-right corner of the page and disable "Recommended by Pocket".

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.