Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

never had a password

  • 1 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 10 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

Ive never created a login or password for Firefox. Now it is requiring a login - but no password reset. I DO NOT HAVE A PASSWORD TO RESET.

Ive never created a login or password for Firefox. Now it is requiring a login - but no password reset. I DO NOT HAVE A PASSWORD TO RESET.

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Can you attach a screenshot?

See also: