Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Bypass Microsoft Teams block

  • 2 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 75 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Álvaro González

more options

I'm trying to use Microsoft Teams in Firefox because the native app for Linux is abandoned and crashes, and at first sight the app is blocking Firefox on purpose. Buttons to make calls are disabled, stating that audio and video are not supported in my browser, but everything works normally if join to existing calls using e.g. links.

Is it possible to trick Teams to think I'm using Chrome? I found the "User-Agent Switcher and Manager" add-on, but I can't figure out how to possibly use it.

I'm trying to use Microsoft Teams in Firefox because the native app for Linux is abandoned and crashes, and at first sight the app is blocking Firefox on purpose. Buttons to make calls are disabled, stating that audio and video are not supported in my browser, but everything works normally if join to existing calls using e.g. links. Is it possible to trick Teams to think I'm using Chrome? I found the "User-Agent Switcher and Manager" add-on, but I can't figure out how to possibly use it.

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Giải pháp được chọn

Hữu ích?

more options

It looks exactly what I was looking for. Thank you!

(Upon install, it didn't work at all and then Firefox crashed. It's working after restart.)

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.