Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Can't open screwfix.com homepage

  • 5 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 27 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Paul

more options

Hello all

When I try to access screwfix.com from the uk, their address appears in the the tab but I get a blank screen instead of the homepage.

The same thing happens when accessing from a favourite (displayed on the FF opening page) or a listing from a search engine.

The website works as normal in SeaMonkey. I have restored the profile folder from a back up. I've turned off enhaced tracking protection for the site.

Any further suggestions please? TIA Dave

PS No viruses found by microsoft Defender

Hello all When I try to access screwfix.com from the uk, their address appears in the the tab but I get a blank screen instead of the homepage. The same thing happens when accessing from a favourite (displayed on the FF opening page) or a listing from a search engine. The website works as normal in SeaMonkey. I have restored the profile folder from a back up. I've turned off enhaced tracking protection for the site. Any further suggestions please? TIA Dave PS No viruses found by microsoft Defender

Tất cả các câu trả lời (5)

more options

The Screwfix website loads for me. Make sure you include the "www" part in the address and try disabling your extensions.

Hữu ích?

more options

Hữu ích?

more options

Hi

Just to confirm, is Firefox working fine on the Screwfix website now?

Hữu ích?

more options

Hello Paul

Yes it's OK now. Twas a problem with the screwfix site.

Cheers

Dave

Hữu ích?

more options

Thank you for letting us know.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.